Ова се сите забрани кои ги донесе Владата, кои мораме да ги почитуваме!

Владата донесе Одлука за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, се наредуваат следниве мерки: 1) Се

Read more
RSS
Twitter