Ова се сите забрани кои ги донесе Владата, кои мораме да ги почитуваме!

Владата донесе Одлука за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, се наредуваат следниве мерки: 1) Се

Read more

Поврат на ДДВ само за ВОЗРАСНИ! – Фискална сметка која морате да ја видите

Кога започна скенирањето на фискалните сметки, поголем дел од граѓаните ја исмеваа оваа мерка на Владата, но тркалото на крај

Read more
RSS
Twitter