Не ви следува помош од државата, доколку спогодбено го раскинете договорот

Договорот за работа кој го имате во компанијата во која работите, го раскинете со спогодбен договор, тогаш не ви следува помош од државата.

Само оние лица, кои се отпуштени кaко технолошки вишок, ги исполнуваат условите и ќе добијат парична помош од државата. 

Доколку настане прекин на работниот однос помегу лицето и компанијата во ко која е вработено, тогаш лицето има право на паричен надомест во висина од 50% од неговата просечна плата во последните 2 години.

Од Владата порачуваат доколку има потреба некој работник да се отпушти, тоа да се стори како технолошки вишок, а не со спогодба за престанок на работен однос. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Twitter