Во текстилната индустрија вработените добиваат отказни решенија поради барање за спогодбено отсуство за да ги чуваат своите деца

Адвокатката Весна Богова на својот фејсбук профил ги информираше своите пријстели со фејсбук стстус за давање откази од работа во текстилните фсбрики. Еве што нспиша:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Twitter